RUNNINGTHERAPIE

Wat is Runningtherapie?

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van de “rustige duurloop” ten behoeve van mensen met een (milde) depressie of andere psychische klachten.

Runningtherapie is vooral een complementaire behandeling; in veel gevallen kan Runningtherapie ingezet worden als onderdeel van een multidisciplinaire behandeling waarin ook medicatie en / of psychotherapie een rol spelen.

Als runningtherapeut begeleid ik jou in de eerste weken, maar uiteindelijk kan men zelfstandig gaan trainen. Afhankelijk van jouw beginsituatie wordt de training bepaald. In alle gevallen is het niveau van de inspanning zodanig, dat men nog genoeg zuurstof heeft om te kunnen praten tijdens de training.

Wanneer kan je Runningtherapie inzetten?

Bij de behandeling van mensen met uiteenlopende psychische problemen en klachten, maar ook voor mensen die (nog) geen klachten hebben, maar die zichzelf ten doel hebben gesteld om een betere balans te verkrijgen tussen arbeid (inspanning, sport, werk) en rust (herstel, ontspanning).
Daarom ook zijn er drie gebieden te onderscheiden waarvoor Runningtherapie kan worden in gezet:

  • Curatie. Voor mensen die al klachten hebben, kan Runningtherapie een aanvulling zijn op de huidige behandeling
  • Re-integratie. Voor mensen die (tijdelijk) in een arbeidsongeschiktheidssituatie terecht zijn gekomen, kan Runningtherapie onderdeel uitmaken van het zogenoemde arbeidsre-integratieproces. Hiervoor dient een bedrijfsarts of werkgever een verzoek in te dienen om een programma op maat samen te kunnen stellen
  • Preventie. Vanuit de fysiotherapie wordt helaas vaak reactief gewerkt; men komt pas bij een hulpverlener op moment dat de klachten al aanwezig zijn. Runningtherapie, of het regelmatig op verantwoorde wijze hardlopen of bewegen, heeft de meest toegevoegde waarde op moment dat het gedaan wordt voorafgaand aan het krijgen van klachten

In 2010 ben ik opgeleid door de grondleggers van Runningtherapie, Bram Bakker en Simon van Woerkom. Sindsdien heb ik veel mensen op een professionele manier begeleid tijdens hun fysieke en/of mentale herstel.

Herken jij (een deel van) jezelf in de bovenstaande tekst? Neem contact op met Mike Nahar!
runningtherapie

Reacties gesloten.